Fibaro CO Sensor - czujnik czadu (tlenku węgla)

Czasami niebezpieczeństwa nie widać i nie czuć. Tak jest w przypadku cichego zabójcy - tlenku węgla. Jeśli ogrzewasz dom ogniem lub korzystasz z ognia, by zagrzać ciepłą wodę, ugotować lub w innym celu, to jesteś potencjalnie narażony na toksyczne działanie tlenku węgla. Nawet poprawne działanie urządzeń zasilanych paliwami kopalnymi lub węglem nie zabezpiecza przed nieprzewidzianymi awariami. Dlatego rozsądek nakazuje zabezpieczyć się za pomocą czujnika czadu.

Dzięki czujnikowi czadu FIBARO CO Sensor zostaniesz powiadomiony o krytycznym stężeniu CO, ale również na beżąco będziesz miał informację o stężeniu tego szkodliwego gazu. Integracja z systemem domu inteligentnego zapewni możliwość uruchomienia akcji mających na celu ostrzeżenie domowników i np. automatycznego przewietrzenia pomieszczeń.

Czujnik może również być częścią systemu powiadamiania o zagrożeniu pożarem dzięki wbudowanej funkcji pomiaru temperatury.

O firmie

Inteligencja, estetyka, wygoda. To jedne z cech domu inteligentnego. Firma peszko.net stawia sobie za cel popularyzację idei domu inteligentnego i zapewnia wsparcie - od pomysłu na dom inteligentny do instalacji systemu. Zapewnia szkolenie dla użytkownika i wsparcie w rozwoju systemu po sprzedaży. Instalację domu inteligentnego można przetestować w siedzibie firmy po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Zapraszam do współpracy!

Piotr Peszko

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Kontakt:

+48 604 545 645

© 2019 peszko.net